Administrator

Administrator i właściciel strony:

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży
Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej
ul. Aliny 7
65-329 Zielona Góra

Prezes Zarządu:
Marta Brodzik

Dyrektor Młodzieżowej Agencji Informacyjnej MAIKA:
ks. Zbigniew Kucharski